Indberetning af ledende medarbejderes handel med selskabets aktier

Sep 14, 2007, 13:38

FONDSBØRSMEDDELELSE
14. september 2007

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer.

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn Henrik Theilbjørn Mikkel Vendelin Olesen
Årsag Medlem af direktionen Medlem af direktionen
Udsteder IC Companys A/S IC Companys A/S
Fondskode DK0010221803 DK0010221803
Betegnelse Aktier Aktier
Transaktion Salg Salg
Handelsdato 14. september 2007 14. september 2007
Marked Københavns Fondsbørs Københavns Fondsbørs
Antal 20.000 stk. 20.000 stk.
Kursværdi i DKK 6.700.000 6.700.000

IC Companys A/S

Henrik Theilbjørn
Adm. direktør

Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør
Telefon 3266 7646

Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7017