Indberetning af bestyrelsesmedlemmers handel med selskabets aktier

Sep 13, 2007, 15:23

FONDSBØRSMEDDELELSE
13. september 2007

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer.

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn Niels Hermansen Anders Colding Friis
Årsag Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
Udsteder IC Companys A/S IC Companys A/S
Fondskode DK0010221803 DK0010221803
Betegnelse Aktier Aktier
Transaktion Køb Køb
Handelsdato 12. september 2007 13. september 2007
Marked Københavns Fondsbørs Københavns Fondsbørs
Antal 750 stk. 2.450 stk.
Kursværdi i DKK 247.624,50 804.850

IC Companys A/S

Henrik Theilbjørn
Adm. direktør

Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør
Telefon 3266 7646

Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7017