IC Group sælger Saint Tropez til DK Company A/S

Jan 28, 2019, 8:01

 

IC Group har i dag underskrevet aftale med DK Company A/S om 100% salg af Saint Tropez med forventet endelig gennemførsel pr. 31. januar 2019.

 

Likviditetseffekten af salget forventes at blive et positivt, mindre millionbeløb, mens den regnskabsmæssige effekt forventes at blive et tab på ca. 70 mio. DKK med forbehold for endelig opgørelse af bl.a. transaktionsomkostninger, arbejdskapital og visse gældsrelaterede poster. Heraf vil 55 mio. DKK være indregnet i delårsrapporten for 1. halvår 2018/19, mens 15 mio. DKK forventes at blive indregnet i delårsrapporten for 3. kvartal 2018/19.  Hovedparten af det regnskabsmæssige tab vedrører nedskrivning af goodwill, øvrige immaterielle og materielle aktiver samt udskudte skatteaktiver.

 

Salget indebærer, at Saint Tropez fra og med kvartalsregnskabet for 3. kvartal 2018/19 klassificeres som ophørte aktiviteter.

 

Finansielle forventninger til regnskabsåret 2018/19

For regnskabsåret 2018/19 forventes for koncernens fortsættende aktiviteter, som omfatter Tiger of Sweden og By Malene Birger samt  “Centrale funktioner mv.”, en mindre tilbagegang i omsætningen målt i lokal valuta i forhold til året før. EBIT-marginen forventes at blive realiseret i niveauet 1-2% før engangsomkostninger i relation til transformationen af IC Group.

 

I Tiger of Sweden forventes en mindre tilbagegang i omsætningen (målt i lokal valuta) og en moderat tilbagegang i nominel indtjening. Den tidligere forventning for Tiger of Sweden lød: “vækst i omsætningen og en nominel indtjening på niveau med sidste år”. De opdaterede forventninger afspejler lavere forventet performance i direkte-til-forbruger salget resten af regnskabsåret – særligt fysisk retail.

 

I By Malene Birger forventes en moderat tilbagegang i omsætningen (målt i lokal valuta) og en betydelig tilbagegang i nominel indtjening. Den tidligere forventning for By Malene Birger lød: “omsætningsvækst og en nominel indtjening på niveau med sidste år”. I lighed med Tiger of Sweden afspejler de opdaterede forventninger lavere forventet performance i direkte-til-forbruger salget resten af regnskabsåret.

 

Resultatet for centrale funktioner mv. vil blive negativt, idet det vil være påvirket af ændrede allokeringsprincipper for omkostningerne i koncernens centrale funktioner, samt udækkede hovedkontorsomkostninger efter salget af Peak Performance. De to udgør tilsammen ca. 30 mio. DKK. Det forventede resultat for centrale funktioner mv. er uændret i forhold til tidligere udmeldte forventninger af 5. december 2018 (selskabsmeddelelse nr. 36/2018).

 

Investeringer i koncernens fortsættende aktiviteter forventes på ca. 3% af årlig omsætning.


Overblik over forventninger for koncernens fortsættende aktiviteter (før engangsomkostninger)

Mio. DKK Realiseret 2017/18 Forventninger 2018/19

af 5. december 2018
Seneste

forventning 2018/19
Status
Omsætningsvækst (lokal valuta) -7,3% n.a. Mindre tilbagegang Ny
Tiger of Sweden -9,0% Omsætningsvækst Mindre tilbagegang Ændret
By Malene Birger -4,0% Omsætningsvækst Moderat tilbagegang Ændret
EBIT-margin før engangsomkostninger 6,0% n.a 1-2% Ny
Tiger of Sweden 47 Nominel indtjening på samme niveau Moderat tilbagegang Ændret
By Malene Birger 18 Nominel indtjening på samme niveau Betydelig tilbagegang Ændret
Investeringer 2,3% n.a. Ca. 3%. Ny

 

 

IC Group A/S

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:   

Karin Hjort Jensen

Executive assistant to the CEO

+45 32 66 75 43