IC Group opjusterer indtjeningsforventninger til regnskabsåret 2017/18

Jul 12, 2018, 17:30

Med udgangspunkt i præliminære regnskabstal for regnskabsåret 2017/18 forventes koncernens indtjening for regnskabsåret at blive realiseret med en EBIT-margin på cirka 7% (seneste udmelding: “cirka 6%, oprindelig udmelding i forbindelse med årsrapport for 2016/17: “cirka. 5%”).

Opjusteringen skyldes hovedsageligt lavere end forventet omkostningsudvikling i Tiger of Sweden og yderligere besparelser i IC Groups centrale funktioner i løbet af 4. kvartal 2017/18.

Alle øvrige tidligere udmeldte finansielle forventninger for regnskabsåret 2017/18 er uændrede. Der forventes således fortsat en mindre samlet reduktion i koncernens omsætning sammenholdt med regnskabsåret for 2016/17.

IC Group offentliggør årsrapport for 2017/18 den 28. august 2018. Offentliggørelsen vil blive efterfulgt af en telekonference for investorer og analytikere, hvor direktionen vil gennemgå regnskabet samt besvare eventuelle spørgsmål.

IC Group A/S

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:   
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32