IC Group opjusterer indtjeningsforventninger til regnskabsåret 2017/18

Apr 24, 2018, 7:58

 

Med udgangspunkt i præliminære regnskabstal for de første 9 måneder, har bestyrelsen besluttet at opjustere selskabets finansielle forventninger til indtjeningen for regnskabsåret 2017/18, som afsluttes den 30. juni 2018.

 

EBIT-margin forventes nu at stige til cirka 6% (tidligere “cirka 5%”).

 

Opjusteringen skyldes primært en hurtigere end forventet implementering af den nye organisationsstruktur, som blev udmeldt i maj 2017. I særdeleshed er omstilling og tilpasning af IC Groups centrale funktioner i hovedkontoret gennemført hurtigere og mere effektivt end oprindelig forventet.

 

Investeringer forventes at udgøre 2-3% af den samlede årlige omsætning (tidligere “3-4%”).

 

Alle øvrige tidligere udmeldte finansielle forventninger for regnskabsåret 2017/18 er uændrede. Der forventes således fortsat en mindre samlet reduktion i koncernens omsætning sammenholdt med regnskabsåret for 2016/17.

 

IC Group offentliggør regnskabet for 3. kvartal 2017/18 den 3. maj 2018. Offentliggørelsen vil blive efterfulgt af en telekonference for investorer og analytikere, hvor direktionen vil gennemgå regnskabet samt besvare eventuelle spørgsmål.

 

 

IC Group A/S

 

Alexander Martensen-Larsen

CEO

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:   

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32