IC Group offentliggør resultat af aktietilbagekøb

Sep 12, 2018, 8:08

 

IC Group annoncerede d. 28. august 2018 igangsættelsen af et aktietilbagekøbstilbud med henblik på at tilbagekøbe op til 1.709.085 aktier á 10 DKK svarende til 10% af selskabets samlede aktiekapital via en auktionsproces løbende i perioden 28. august til 11. september 2018 kl. 16.00. Tilbudsperioden er nu udløbet, og de indkomne accepter er opgjort.

 

På baggrund heraf har bestyrelsen i IC Group besluttet at udnytte bemyndigelsen givet på generalforsamlingen d. 27. september 2017 til at tilbagekøbe 1.448.494 aktier til DKK 159 pr. aktie á nominelt DKK 10 svarende en samlet købesum på DKK 230 millioner og til 8,5% af selskabets samlede kapital.

 

Aktionærer, der ikke har angivet en minimumstilbudskurs, eller som har angivet en minimumstilbudskurs, der er mindre end eller lig med tilbagekøbskursen afregnes fuldt ud. Selskabets hovedaktionær, Friheden Invest A/S, har som tidligere annonceret ikke deltaget i aktietilbagekøbstilbuddet.

 

Handelsdatoen for aktierne forventes at være den 13. september 2018, og afregningen af aktietilbagekøbet forventes gennemført den 17. september 2018 via den enkelte aktionærs depotbank eller børsmægler.

 

Efter gennemførsel af aktietilbagekøbet ejer selskabet 1.897.551 stk. egne aktier svarende til 11,1% af selskabets samlede aktiekapital.

 

Bestyrelsen vil på selskabets næste ordinære generalforsamling, som afholdes den 26. september 2018 stille forslag om, at samtlige selskabets egne aktier annulleres ved en kapitalnedsættelse.

 

Det resterende netto-provenu efter salget af Peak Performance på DKK 1.520 millioner vil blive udloddet til aktionærerne som ekstraordinært udbytte på baggrund af registrerede beholdninger d. 19. september 2018 efter daglig opdatering i VP Securities. Det ekstraordinære udbytte svarer til DKK 100 pr. aktie, idet der ikke vil blive udbetalt ekstraordinært udbytte til selskabets beholdning af egne aktier.

 

Aktien handles uden ret til ekstraordinært udbytte med virkning fra d. 18. september 2018, og udbetaling af det ekstraordinære udbytte vil som tidligere annonceret forventeligt finde sted den 20. september 2018.

 

IC Group A/S

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:   
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32