IC Group offentliggør plan for tilbagekøb af aktier og udlodning af ekstraordinært udbytte

Aug 28, 2018, 8:28


 
Bestyrelsen i IC Group har besluttet at igangsætte et aktietilbagekøbstilbud som led i udlodningen af det samlede netto-provenu på 1,75 mia. DKK fra salget af Peak Performance, som blev gennemført d. 29. juni 2018.
 
I overensstemmelse med bemyndigelsen givet på generalforsamlingen d. 27. september 2017 har bestyrelsen besluttet at tilbagekøbe op til 1.709.085 aktier á 10 DKK svarende til 10% af selskabets samlede kapital. Baseret på en aktiekurs på 163 DKK (lukkekursen som noteret på Nasdaq Copenhagen den 27. august 2018) vil aktietilbagekøbet udgøre i alt 279 mio. DKK. IC Group ejer i dag 449.057 egne aktier.

Aktietilbagekøbet vil blive struktureret som en auktionsproces i perioden 28. august 2018 til 11. september 2018, der giver mulighed for, at alle aktionærer i IC Group, der måtte ønske det, kan sælge aktier tilbage til selskabet til en tilbagekøbskurs fastsat af bestyrelsen i et niveau tæt på markedskursen baseret på accepter modtaget i auktionsprocessen. Tilbagekøbskursen kan dog ikke afvige med mere end 10% fra den seneste noterede børskurs på Nasdaq Copenhagen den 11. september 2018.
 
Det højeste antal aktier vil være 1.709.085 aktier á 10 DKK svarende til en pålydende værdi på 17.090.850 DKK. Der er ikke fastsat et laveste antal aktier.
 
Selskabet kan til enhver tid annullere eller reducere aktietilbagekøbet.
 
Selskabets hovedaktionær, Friheden Invest, har tilkendegivet, at denne ikke agter at deltage i tilbudsprocessen. Friheden Invest ejer i øjeblikket 54,92% af selskabets aktiekapital.
 
IC Group har indgået aftale med Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige som lead manager.
 
Aktietilbagekøbstilbuddet er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i aktietilbagekøbstilbuddet kræver udstedelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre foranstaltninger end, hvad der er påkrævet under dansk ret. Aktietilbagekøbstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i, til eller fra USA, Canada, Japan, Australien, Hong Kong eller Sydafrika eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette vil udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion.
 
Bestyrelsen forventer at stille forslag på selskabets næste ordinære generalforsamling om, at samtlige selskabets egne aktier annulleres ved en kapitalnedsættelse.
 
Umiddelbart efter forventet gennemførsel af aktietilbagekøbet, vil det resterende netto-provenu efter salget af Peak Performance blive fastlagt til udlodning til aktionærerne som ekstraordinært udbytte.
 
Den præcise størrelse for det forventede ekstraordinære udbytte vil blive offentliggjort i en selskabsmeddelelse fra selskabet samtidigt med resultatet af aktietilbagekøbet.
 
Udbetaling af det ekstraordinære udbytte finder sted den 20. september 2018.
 
Der udbetales ikke ekstraordinært udbytte til selskabets beholdning af egne aktier.
 
Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at sælge eller købe værdipapirer. De fuldstændige vilkår for aktietilbagekøbstilbuddet fremgår af et særskilt tilbudsdokument, inklusive acceptformular, som kan downloades på selskabets hjemmeside: http://www.icgroup.net/investors/
 
 

IC Group A/S

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:   

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32