IC Group har solgt alle aktier i Designers Remix A/S

Dec 05, 2018, 16:22

 

 

IC Group A/S har i dag solgt alle sine aktier (51%) i Designers Remix A/S til Hesselbjerg Holding A/S, som kontrolleres af Niels og Charlotte Eskildsen.

  

Salget indebærer, at Designers Remix fra og med halvårsrapporten for regnskabsåret 2018/19, som forventes offentliggjort d. 6. februar 2019, bliver klassificeret som en ophørt aktivitet.


For koncernens fortsættende aktiviteter forventes for regnskabsåret 2018/19 samlet set en flad omsætningsudvikling, målt i lokal valuta, og en EBIT-margin på 0-1% før engangsomkostninger i relation til transformation af koncernens struktur. Investeringer forventes på ca. 4% af årlig omsætning primært drevet af Tiger of Sweden.

De finansielle forventninger til hvert af koncernens fortsættende forretningssegmenter, Tiger of Sweden, By Malene Birger og Saint Tropez samt Centrale funktioner såvel som engangsomkostninger i relation til transformationen af koncernens struktur er uændrede i forhold til seneste udmelding i forbindelse med delårsrapporten for 1. kvartal 2018/19 den 6. november 2018 (selskabsmeddelelse nr. 33/2018).

 

 

 

IC Group A/S

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               

Karin Hjort Jensen

Executive assistant to the CEO

+45 32 66 75 43