IC Group A/S udsteder nye aktier i forbindelse med udnyttelse af warrants

Sep 16, 2016, 12:12

IC Group A/S meddeler hermed, at selskabet har forhøjet sin aktiekapital med nom. DKK 346.110 som følge af udnyttelse af warrants. Kapitalforhøjelsen udgør 0,2% af aktiekapitalen. Efter registrering af kapitalforhøjelsen andrager IC Group A/S’ aktiekapital nominelt 170.908.580.

Udnyttelseskursen udgør DKK 127,81 pr. aktie à DKK 10. Det samlede bruttoprovenu til IC Group A/S fra kapitalforhøjelsen andrager DKK 4.423.632.

Hver aktie på nominelt DKK 10 giver ret til én stemme på generalforsamlinger i selskabet. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder fra tidspunktet for registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen. De nye aktier udstedes uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Der er indgivet anmodning til Nasdaq Copenhagen om optagelse til handel og officiel notering af de nye aktier snarest muligt.

Selskabets nye vedtægter offentliggøres særskilt og kan findes på selskabets hjemmeside.

IC Group A/S

Mads Ryder
Group CEO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:                     
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32