IC Group A/S: Storaktionærmeddelelse – Nordea Funds Ltd.

Nov 13, 2017, 21:47

Med henvisning til §29 i Lov om værdipapirhandel m.v. oplyses det hermed, at Nordea Funds Ltd. har meddelt IC Group A/S, at selskabet d. 9. november 2017 har øget sin beholdning af aktier i IC Group A/S.

Nordea Funds Ltd. har herefter en beholdning af aktier i IC Group A/S, der udgør:

856.147 stk. aktier à DKK 10,

svarende til nominelt DKK 8.561.470 eller 5,01% af det samlede antal udstedte aktier og stemmerettigheder.

IC Group A/S

Alexander Martensen-Larsen
CEO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:                     
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32