IC Group A/S – Ny struktur for IC Group

Feb 02, 2017, 12:00

IC Group ønsker at øge selvstændigheden for koncernens kernebrands og revurdere de funktioner, der hidtil har været varetaget centralt. I den forbindelse fratræder selskabets koncernchef.

CEO og koncernchef Mads Ryder fratræder. Bestyrelsen har anmodet Peter Thorsen, der sidder i selskabets bestyrelse, om at indtræde som midlertidig CEO.

Bestyrelsen ønsker at indføre en ny struktur for IC Group, der indebærer, at man fremover vil drive koncernens kernebrands; Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger som selvstændige forretningsenheder.

Den nye struktur skal sikre større fokus på udnyttelsen af potentialet i de tre kernebrands blandt andet gennem en mere effektiv eksekveringsevne. Med den nye struktur ændres koncerndirektionens rolle, og derfor fratræder administrerende direktør Mads Ryder.

“Vi ønsker at skabe mere selvstændige og agile forretningsenheder, således at disse kan udvikles bedre og hurtigere”, udtaler bestyrelsesformand Henrik Heideby. Han tilføjer: “Vi har arbejdet med en overordnet plan for den nye struktur, og for at konkretisere og udarbejde den endelige detailplan har vi bedt Peter Thorsen om at sætte sig for bordenden i den kommende periode. Peter er ganske erfaren i sådanne transformationsprocesser”, fremhæver Henrik Heideby.

Det er bestyrelsens forventning, at den endelige plan og den fremtidige ledelsesstruktur vil blive besluttet på et bestyrelsesmøde inden for seks måneder, hvormed Peter Thorsens opgave som midlertidig CEO vil ophøre.

Det skal understreges, at den strategiske retning for de tre Premium brands ikke er genstand for fornyet vurdering, men at det udelukkende handler om at fokusere på en hurtigere udvikling af værdi, herunder en optimal udnyttelse af de tre brands’ fulde potentiale.

Ændringerne vil medføre engangsomkostninger, hvilket kan give anledning til ændringer i selskabets resultatforventninger til indeværende regnskabsår. I forbindelse med halvårsregnskabet, der forventes offentliggjort den 28. februar 2017, vil bestyrelsen give yderligere oplysninger herom. Bestyrelsen forventer, at der vil ske omkostningsbesparelser, når den nye plan er implementeret.

IC Group A/S
Henrik Heideby
Bestyrelsesformand

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:   
Henrik Heideby, mobil +45 21295001
Peter Thorsen, mobil +45 40700676