IC Group A/S: Ekstraordinært udbytte

Feb 25, 2016, 17:18

I henhold til bemyndigelse i Selskabets vedtægter §5 har Bestyrelsen dags dato besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte. På baggrund af halvårsregnskabet for 2015/16 udloddes der således 14,65 kr. pr. aktie til en samlet udbetaling på 250 mio. kr.

Udbetalingen finder sted på grundlag af de beholdninger, der er registreret på depot den 1. marts 2016, hvilket betyder, at handler foretaget til og med d. 26. februar 2016 modtager udbytte. Udbyttet vil være til disposition hos aktionæren den 2. marts 2016.

Mads Ryder
Group CEO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til: 
Jens Bak-Holder
IR Manager
Telefon: 21 28 58 32