IC Group A/S: DELÅRSRAPPORT – 1. HALVÅR 2015/16

Feb 05, 2016, 7:57

Koncernens nettoomsætning i første halvår 2015/16 var 1.446 mio. DKK (1.426 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1,4%, eller 2,3% i lokal valuta, i forhold til samme periode sidste år. Bruttomarginen blev forbedret med 1,5 %-point til 56,6% sammenlignet med 1. halvår 2014/15. Resultat af primær drift for koncernen steg med 12,3% til 182 mio. DKK (162 mio. DKK). Bestyrelsen forventer at udlodde ekstraordinært udbytte på 250 mio. DKK i løbet af 3. kvartal 2015/16. Forventningerne til regnskabsåret 2015/16 fastholdes.

 

 • Nettoomsætningen i Peak Performance var i første halvår 562 mio. DKK (586 mio. DKK) svarende til en reduktion på 4,1% (-4,0% i lokal valuta). Reduktionen var som ventet drevet af engroskanalen, mens nettoomsætningen i retailkanalen steg markant. Reduktionen i omsætning skete udelukkende i Norden, mens omsætningen voksede i Øvrige Europa. Resultat af primær drift blev 99 mio. DKK (109 mio. DKK).

      

 • Tiger of Sweden øgede nettoomsætningen med 5,8% (7,7% i lokal valuta) til 495 mio. DKK (468 mio. DKK). Omsætningen steg i alle kanaler – dog især i retailkanalen. Omsætningen steg med 38% i Tyskland og 9% i Norden. Resultat af primær drift blev 60 mio. DKK (53 mio. DKK).

      

 • I første halvår realiserede By Malene Birger en vækst på 11,8% i nettoomsætningen (13,2% i lokal valuta) til 180 mio. DKK (161 mio. DKK). Væksten var især drevet af en positiv udvikling i retailkanalen, men omsætningen steg ligeledes i engroskanalen. Geografisk set blev væksten realiseret i Europa – navnlig i Norden. Resultat af primær drift blev 13 mio. DKK (9 mio. DKK).

      

 • Som beskrevet i delårsrapporten for 1. kvartal 2015/16 var koncernens nettoomsætning negativt påvirket af konkursen af en tidligere distributør i Schweiz. Dette har især påvirket Tiger of Sweden. Koncernens nettoomsætning i første halvår steg med 1,4% (2,3% i lokal valuta) og blev 1.446 mio. DKK (1.426 mio. DKK). Hvis der korrigeres for udviklingen i Schweiz i første halvår, ville omsætningsvæksten i lokal valuta have været 3,3%.

      

 • Bruttoresultatet steg i forhold til samme periode sidste år til 818 mio. DKK (786 mio. DKK). Bruttomarginen blev forbedret til 56,6% (55,1%). Forbedringen kan primært tilskrives bedre marginer på solgte produkter, men lavere fragtomkostninger og varelagernedskrivninger bidrog ligeledes.

      

 • Kapacitetsomkostningerne steg med 12 mio. DKK til 636 mio. DKK sammenlignet med første halvår 2014/15, mens omkostningsprocenten med 44,0% var på niveau med året før.

      

 • Resultat af primær drift steg med 12,3% til 182 mio. DKK (162 mio. DKK). EBIT-marginen blev dermed 12,6%, hvilket er en forbedring på 1,2 %-point i forhold til 1. halvår 2014/15.

      

 • Koncernens binding i arbejdskapital blev reduceret med 117 mio. DKK sammenlignet med 31. december 2014. Nettoarbejdskapitalen udgjorde 12,6% af den 12 måneders løbende nettoomsætning mod 17,5% på samme tid sidste år.

      

 • Afkast på investeret kapital steg med 4,5 %-point til 32,3% som følge af et bedre driftsresultat samt en lavere arbejdskapital pr. 31. december 2015.

      

 • Som offentliggjort d. 4. februar 2016 har IC Group underskrevet en aftale med DKC Holding 2011 A/S om salg af samtlige IC Groups aktier i DK Company A/S. IC Group modtog 137 mio. DKK kontant som betaling for aktierne.

      

 • Bestyrelsen har til hensigt at udlodde provenuet fra ovennævnte salg af aktier til DKC Holding 2011 A/S til aktionærerne. Bestyrelsen forventer at udlodde et ekstraordinært udbytte på sammenlagt 250 mio. DKK i løbet af 3. kvartal 2015/16.

      

      

Forventninger til regnskabsåret – uændret

Vi forventer, at den positive udvikling i koncernens kerneforretning vil fortsætte, og at dette vil drive koncernens samlede omsætnings- og indtjeningsudvikling.

Konkret forventer vi en omsætningsvækst i størrelsesordenen 4%.

Resultat af primær drift (EBIT) forventes realiseret med en EBIT-margin i størrelsesordenen 10%.

Investeringer i regnskabsåret forventes i niveauet 3-4% af årlig nettoomsætning.

      


København, den 5. februar 2016
IC Group A/S
 

Mads Ryder                                       Alexander Martensen-Larsen
Group CEO                                        Group CFO

      

Informationsmøde

IC Group afholder informationsmøde for investorer, analytikere og andre interesserede fredag den 5. februar 2016 kl. 10:00.

Informationsmødet afholdes på engelsk via audiocast og telefon, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål online via den tilknyttede chatfunktion eller på telefon. For at følge informationsmødet online anvend venligst følgende link, som også findes på da.icgroup.net under Investorer:

http://edge.media-server.com/m/p/qvcuum6b

Følgende numre kan anvendes for at deltage i informationsmødet:
+45 3271 1658 (Danmark)
+1 646 254 3366 (USA)
+44 (0) 20 3427 1909 (UK)

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til: 

Jens Bak-Holder
Investor Relations Manager
+45 21 28 58 32