IC Group A/S: Aftale om salg af aktier i DK Company A/S

Feb 04, 2016, 16:46

IC Group har i dag solgt sin beholdning af aktier (203.628.379 stk.) i DK Company A/S til DKC Holding 2011 A/S. IC Group har modtaget kontant 137.441.330 DKK som betaling for aktierne.

Aktierne svarer til 10,11% af selskabskapitalen i DK Company A/S og blev erhvervet af IC Group som en del af den samlede salgssum for Mid Market divisionen, som IC Group solgte d. 30. juni 2014.

Den regnskabsmæssige avance forventes at blive ca. 9 mio. DKK, som indregnes i 3. kvartal 2015/16 under “Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder”. Salget påvirker ikke koncernens forventninger til regnskabsåret 2015/16.

Bestyrelsen har til hensigt at udlodde provenuet fra salget i forbindelse med et forventet kommende ekstraordinært udbytte i indeværende regnskabsår.

IC Group A/S
Mads Ryder
Group CEO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til: 
Jens Bak-Holder
Investor Relations Manager
+45 21 28 58 32