IC Group A/S: Storaktionærmeddelelse – Arbejdsmarkedets Tillægspension

Sep 17, 2018, 23:18

Med henvisning til §30 i Kapitalmarkedsloven oplyses det hermed, at Arbejdsmarkedets Tillægspension (“ATP”) har meddelt IC Group A/S, at selskabet d. 17. september 2018 har reduceret sin beholdning af aktier i IC Group A/S med 1.219.973 stk. aktier à DKK 10.

ATP har herefter ingen aktier i IC Group A/S.

 

IC Group A/S

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               

Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32