IC Group A/S – Opdateret indkaldelse til generalforsamling

Sep 18, 2018, 10:12

 

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 19/2018 af den 31. august 2018 omhandlende selskabets indkaldelse til den ordinære generalforsamling, der skal afholdes den 26. september 2018 kl. 10.00 på adressen Bredgade 30, 1260 København K, har selskabets bestyrelse opdateret indkaldelsen, da aktietilbagekøbsprogrammet, som blev annonceret den 28. august 2018, er blevet gennemført. Det er alene dagsordenspunkterne 3 og 7.2 vedrørende henholdsvis udbytte og kapitalnedsættelse, som er blevet opdateret.

 

Den opdaterede indkaldelse er som følger:

 

Dagsorden

 

1.         Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

2.         Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2018 med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten

3.         Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse

4.         Valg af medlemmer til bestyrelsen

5.         Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår

6.         Valg af revisor

7.         Forslag fra bestyrelsen:

 

          7.1       Ophævelse af binavn

 

          7.2       Nedsættelse af selskabets aktiekapital

 

          7.3     Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier

 

8.         Eventuelt

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32
jeba@icgroup.net