IC Group A/S: Indberetning af ledende medarbejders transaktioner med selskabets aktier

Sep 26, 2018, 9:30

I henhold til artikel 19 i forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug og gennemførelsesforordning 2016/523 har IC Group A/S indberettet nedenstående transaktionsoplysninger vedrørende Friheden Invest.

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Friheden Invest
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Nærtstående til Niels Martinsen, der er medlem af bestyrelsen
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen af de pågældende værdipapirer
a) Navn IC Group A/S
b) LEI-kode 5299000JKUD72PT4RQ13
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Option (finansielt instrument)
 
 
Den underliggende aktie handles i ISIN DK0010221803
b) Transaktionens art Overdragelse af option. Transaktionen er ikke knyttet til gennemførelsen af et aktieoptionsprogram
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 0 832.090 aktier
     
d) Aggregerede oplysninger
– Aggregeret mængde
– Pris
 

 
e) Dato for transaktionen 26. september 2018
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns Fondsbørs)

IC Group A/S

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32