IC Group A/S – Beholdning af egne aktier

Sep 12, 2018, 8:10

 

Med henvisning til § 31 i kapitalmarkedsloven oplyses det hermed, at IC Group A/S d. 12. september 2018 har øget sin beholdning af egne aktier.

 

IC Group A/S har herefter en beholdning af egne aktier, der udgør:

 

1.897.551 stk. aktier à DKK 10,

 

svarende til nominelt DKK 18.975.510 eller 11,1% af det samlede antal udstedte aktier og stemmerettigheder.

 

IC Group A/S

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32