Vedtægter 1. juni 2005

Jun 02, 2005, 9:48

Således vedtaget den 1. juni 2005 i henhold til vedtægternes §6 i anledning af delvis udnyttelse af bemyndigelsen til udstedelse af medarbejderaktier.