Tildeling af aktieoptioner

Oct 02, 2008, 10:19

FONDSBØRSMEDDELELSE
2. oktober 2008

IC Companys A/S – Tildeling af aktieoptioner

Bestyrelsen har tildelt 30.000 stk. aktieoptioner til Koncernsalgsdirektør Peter Fabrin.

De tildelte aktieoptioner giver adgang til, i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapport for 2008/09, 2009/10 og 2010/11 at erhverve 10.000 stk. aktier pr. år.

Aktieoptioner, der ikke udnyttes i et år, kan udnyttes i de efterfølgende to år. Optionerne bortfalder ved ophør af ansættelsesforholdet.

Markedsværdien af aktieoptionerne til Peter Fabrin kan – ved anvendelse af Black & Scholes -modellen, og under antagelse af en udnyttelseskurs på DKK 113 med tillæg på 5% p.a, en volatilitet på 35% p.a. og en risikofri rente på 4,0% p.a. – opgøres til DKK 0,3 mio.

Dagsværdien af programmerne vil blive indregnet i resultatopgørelsen over løbetiden.

IC Companys A/S

Niels Martinsen
Bestyrelsesformand

YDERLIGERE INFORMATION

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer
Telefon 3266 7721

Chris Bigler
Chief Financial Officer
Telefon 3266 7017

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com