IC Companys styrker koncernens sourcing

Aug 18, 2011, 12:29

IC Companys implementerer ny sourcingstruktur, der reducerer antallet af leverandører og medfører en øget effektivitet og fleksibilitet.

I forlængelse af IC Companys’ organisationsændring i november 2010, jf. selskabsmeddelelse nr. 21, der havde til formål øge koncernens vækst og indtjeningsevne, indfører ledelsen nu en ny organisationsstruktur i koncernens sourcing. Den strukturelle omlægning medfører, at det operationelle ejerskab i koncernens sourcing overføres til brands. Samtidig implementerer ledelsen et sæt af rammer og principper, der underbygger et effektivt samspil med koncernens serviceplatform. Den nye organisationsstruktur sikrer endvidere et øget fokus på strategisk sourcing, som blandt andet skal sikre, at brands producerer i de rigtige lande samt samarbejder med de bedste leverandører.

Hovedelementet i ændringen er at systematisere koncernens sourcing samtidig med, at den tilpasses den nye organisationsstrukturs krav til effektivitet og fleksibilitet.

Ændringerne vil medføre:

  • En reduktion i antallet af leverandører og dermed også en reduceret kompleksitet i koncernens sourcing. Det forventes, at antallet af leverandører reduceres med 20-25% inden for de næste 12 måneder, og at antallet herefter vil blive reduceret yderligere.
  • En forøgelse af samhandelen med den enkelte leverandør. Det forventes, at koncernens indkøbspriser såvel som leveringssikkerhed forbedres som følge heraf.
  • Skærpede krav til vores leverandører, således at kun de bedste og mest ansvarlige bliver tilbage. Herved forstærkes kontrollen med overholdelse af koncernens forretningsmæssige og etiske standarder. Det forventes, at kvaliteten i koncernens produkter øges.
  • Øget fokus på samarbejde inden for nøgle-kategorier på tværs af brands. En global sourcing funktion vil, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, fokusere på et øget samarbejde mellem brands inden for de største kategorier.
  • En strategisk holdning til koncernens langsigtede geografiske tilstedeværelse på de globale sourcing markeder.

Administrerende direktør, Niels Mikkelsen, udtaler:

”Efter en veloverstået organisationsomlægning har det været naturligt at se på, hvilke krav den nye struktur stiller til koncernens sourcing. Der er ingen tvivl om, at vi kan øge effektiviteten og fleksibiliteten ved at øge samarbejdet med de bedste leverandører og dermed også reducere det samlede antal leverandører.”

Ændringerne i organisationsstrukturen påvirker ikke resultatforventningerne til indeværende regnskabsår.

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Adm. direktør

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til           

Thomas Rohold
Head of Investor Relations and Corporate Risk
+45 3266 7093