Storaktionærmeddelelse (§29) fra ATP

Jul 04, 2005, 17:52

Reduktion af ejerandel

I henhold til Aktieselskabslovens §28a og Værdipapirhandelslovens §29 skal vi herved meddele, at ATP og ATP Invest som følge af kapitaludvidelsen i forbindelse med udstedelsen af medarbejderaktier i IC Companys A/S, har reduceret deres ejer- og stemmeandel til 9,92% af aktiekapitalen og af stemmerne i IC Companys A/S.