IC Companys sælger 49% af selskabet Designers Remix Collection A/S

Feb 02, 2009, 9:16

FONDSBØRSMEDDELELSE
2. februar 2009

IC Companys sælger 49% af selskabet Designers Remix Collection A/S

IC Companys har i dag indgået aftale om salg af 49% af aktierne i selskabet Designers Remix Collection A/S til selskabets daglige ledelse, kreativ direktør Charlotte Eskildsen og hendes mand adm. direktør Niels Eskildsen.

Designers Remix Collection er et af de få brands i IC Companys’ portefølje, der både er skabt og opbygget af én og samme person, idet Charlotte Eskildsen siden etableringen af brandet i 2002 har tegnet den kreative profil i brandet.

Designers Remix Collection har haft en særdeles positiv udvikling. I 2007/08 omsatte brandet for DKK 62 mio., og det står overfor at skulle udbygge dets internationale platform betydeligt. Det er derfor nu et naturligt skridt at sikre det langsigtede samarbejde gennem et fælles ejerskab af brandet.

Ændringen i ejerforholdet påvirker ikke resultatforventningerne til indeværende regnskabsår.

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

Chris Bigler Chief
Financial Officer
+45 3266 7017

Thomas Rohold
Investor Relations Manager
+45 3266 7093

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com