Resultat for perioden 1. juli 2004 – 28. februar 2005 samt opjusteret forventning til helårsresultatet

Apr 05, 2005, 8:48

Bestyrelsen har behandlet regnskabet for perioden 1. juli 2004 til 28. februar 2005, og et revideret skøn for helårsresultatet er foretaget.