IC Companys ny administrerende direktør

Mar 31, 2008, 9:00

FONDSBØRSMEDDELELSE
31. marts 2008

Niels Mikkelsen ny koncernchef i IC Companys A/S og Chris Bigler indtræder i direktionen

Niels Mikkelsen, der kommer fra en stilling som Nordic Country manager i Esprit de Corp afløser Henrik Theilbjørn som administrerende direktør i IC Companys A/S. Chris Bigler udnævnes til medlem af direktionen.

Som led i IC Companys A/S’ fortsatte ambition om at løfte virksomheden yderligere har bestyrelsen ansat Niels Mikkelsen, 43, som administrerende direktør. Niels Mikkelsen tiltræder senest den 1. august 2008, samtidig med at selskabets hidtidige CEO, Henrik Theilbjørn fratræder.

I samme forbindelse udnævnes økonomidirektør Chris Bigler, 38, til medlem af direktionen.

Direktionen i IC Companys A/S udgøres herefter af:

  • Niels Mikkelsen, Chief Executive Officer (CEO)
  • Mikkel Vendelin Olesen, Chief Operating Officer (COO)
  • Chris Bigler, Chief Financial Officer (CFO)

Administrerende direktør Henrik Theilbjørn, der siden 2004 har stået i spidsen for en omfattende turnaround, støtter bestyrelsens beslutning om at styrke ledelsen med en salgs- og marketingorienteret topchef. Han udtaler:”Jeg glæder mig over den fremgang og den vækst, der er skabt, og at indtjeningen er kommet op på et tilfredsstillende niveau, Jeg er enig i, at efter de meget betydelige forandringer, vi de seneste tre år har gennemført, så er det rigtige for IC Companys A/S at få en figur ombord, som har dokumenteret erfaring i at arbejde med flere salgskanaler og ikke mindst effektivisering af disse.”

IC Companys A/S’ nye CEO, Niels Mikkelsen, udtaler:”Jeg ser frem til at fortsætte det positive arbejde, der er gennemført siden 2004. I IC Companys A/S er der skabt en særdeles interessant platform for videre udvikling og vækst.”

Bestyrelsesformand Niels Martinsen udtaler:”I bestyrelsen er vi glade for, at Niels Mikkelsen kommer til IC Companys A/S. Vi forventer, at han kan tilføre os den erfaring og den ledelseskraft, som den fortsatte implementering af vores strategi kræver – ikke mindst i relation til den betydelige opgave, der ligger i at udvikle vores salgskanaler og dermed sikre IC Companys’ fremtidige vækst og effektivitet.

Samtidig vil vi sige Henrik Theilbjørn tak for den tilfredsstillende turnaround indsats, han har ydet for virksomheden”.

Om Niels Mikkelsen Niels Mikkelsen (f. 1964) kommer fra en stilling i Esprit de Corp, som sidste år voksede med 27% og opnåede en omsætning på DKK 18 mia. og en EBIT marginal på 21%.

Niels Mikkelsen har siden 1998 haft ansvaret for de nordiske og baltiske lande og har i perioden skabt betydelig vækst i såvel omsætning som indtjening.

Fra 1996 – 1998 var Niels Mikkelsen ansat i InWear Group (i dag IC Companys A/S), senest som landechef for Danmark.

Om Chris Bigler Chris Bigler (f. 1970) er uddannet statsautoriseret revisor og har været ansat i IC Companys A/S fra 2002.

Chris Bigler har været økonomidirektør siden 2004 og har i dag ansvar for Økonomi, Administration, Risk Management, Treasury, Shared Service, Investor Relations samt hele IT-området.

Eventuelle henvendelser om denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 40 14 66 22.

IC Companys A/S

Niels Martinsen
Bestyrelsesformand

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com