Meddelelse

Nov 25, 2004, 0:00

På given foranledning skal det oplyses, at et flertal i bestyrelsen for IC Companys A/S på be-styrelsesmøde den 24. november 2004 vedtog et mistillidsvotum til formandskabet, Ole T. Krogsgaard og Bjarne Hansen.