Køb af hovedsædet på Raffinaderivej

Jun 30, 2006, 9:23

IC Companys har truffet beslutning om at udnytte en købsoption vedrørende selskabets ho-vedsæde på Raffinaderivej i København, som hidtil har været leaset.