Kapitalforhøjelse som følge af udnyttelse af warrants

Oct 05, 2006, 9:15

Ledende medarbejdere i IC Companys i Danmark og i udlandet har på basis af tidligere tildelte warrants tegnet i alt 105.917 stk. nye aktier a nominelt DKK 10. Aktiekapitalen er således forhøjet med nominelt DKK 1.059.170. De nye aktier er tegnet til kurs 165,50 uden fortegningsret for selskabets øvrige aktionærer eller andre. Provenuet til selskabet ved tegningen udgør DKK 17.530.000.