Kapitalforhøjelse som følge af udnyttelse af warrants

Oct 20, 2005, 14:57

Ledende medarbejdere i IC Companys i Danmark og i udlandet har på basis af tidligere tildelte warrants tegnet i alt 263.694 stk. aktier a nominelt DKK 10 eller i alt nominelt DKK 2.636.940. – Af de nye aktier er 140.494 stk. tegnet til kurs 97 og resten 123.200 stk. er tegnet til kurs 41,50 uden fortegningsret for selskabets øvrige aktionærer eller andre. Provenuet til selskabet ved tegningen udgør DKK 18.740.000.