Insideres handler

Nov 25, 2005, 10:09

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer