Insideres handler

Sep 22, 2005, 13:47

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer