Insideres handler

Jun 01, 2005, 16:43

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer