Beslutning om gennemførelse af aktiebaserede incitamentsprogrammer

Apr 18, 2005, 0:00

På sit møde den 15. april 2005 traf bestyrelsen for IC Companys A/S beslutning om de ne-den for beskrevne aktiebaserede incitamentsprogrammer. Programmerne skal ses som en del af IC Companys’ initiativer med henblik på at fastholde og motivere dygtige medarbejdere. Ligeledes har programmerne til formål at styrke interessefællesskabet med aktionærerne.