IC Companys baner vejen for øget vækst og indtjeningsevne

Nov 15, 2010, 11:24

En ændret organisationsstruktur, der giver alle IC Companys’ 11 brands fuldt ansvar for hele værdikæden, herunder deres egen distribution, skal give brands større handle- og beslutningskraft.

 

IC Companys’ ledelse påbegynder i november implementeringen af en organisationsændring, der har til formål at bane vejen for øget vækst og indtjeningsevne. Hovedelementet i organisationsændringen er, at alle IC Companys’ 11 brands fremover får fuldt ansvar for egen distribution, samtidig med at der skabes en mere effektiv og mindre kompleks organisationsstruktur.

 

Alle brands vil dog fortsat være tilknyttet koncernens fælles platform inden for finans, IT, logistik og produktion, ligesom brands fortsat vil følge en række fælles retningslinjer, best-practices og ensrettede processer, der defineres af direktionen.

 

Mere ansvar til brands fremover

Målet med organisationsændringen er at give brands de bedst mulige rammer at præstere indenfor, samtidig med at de stadig får glæde af den betydelige know-how, erfaring og strategiske ekspertise, som hovedkontoret kan tilbyde.

 

Administrerende direktør,Niels Mikkelsen, udtaler:

 

”Vi har haft en koncern, hvor 6 af vores brands har været organiseret i en matrix med fælles salgsplatform, og de resterende 5 brands har været organiseret som linjeorganisation med fuldt ansvar for deres egen distribution. Sammenligner vi de brands, der har været matrixorganiseret, med de brands, der har været linjeorganiseret, har de sidstnævnte generelt haft en bedre indtjeningsevne, hvilket har givet stof til eftertanke.”

 

Organisationsændring fjerner kompleksitet

Derfor implementerer IC Companys nu en fuld linjeorganisation, hvor samtlige brands får fuld kontrol over deres distribution.

 

Administrerende direktør,Niels Mikkelsen, udtaler:

 

”Ansvar og beslutningskompetence skal følges ad, og derfor giver vi nu brands fuldt ansvar for hele deres værdikæde, samtidig med at vi skaber en koncern, der er langt mere transparent, smidig og effektiv, så vi kan reagere endnu hurtigere på markedets krav.”

 

Fokus på vækst

Organisationsændringen skal ses i sammenhæng med de vækstinitiativer, IC Companys har gennemført i 2009-10, og som kan aflæses i virksomhedens regnskaber.

 

Administrerende direktør,Niels Mikkelsen, udtaler:

 

”Vi har allerede opnået nogle rigtigt gode resultater med vores hidtidige initiativer. Alligevel er det stadig kun en mindre del af koncernen, der har en tilstrækkelig høj indtjeningsevne. Derfor er vi i mine øjne kun nået første skridt på vejen mod en vækstorienteret og konkurrencedygtig koncern.”

 

 

 

 

 

”Gennem et øget fokus på at skabe de bedste rammer for alle 11 brands vil vi langt bedre kunne tilpasse os fremtidens marked og skabe yderligere vækst i vores brands, samtidig med at vi opbygger en spændende og udviklende arbejdsplads for alle vores medarbejdere.”

 

Ændringerne i organisationsstrukturen påvirker ikke resultatforventningerne til indeværende regnskabsår.

 

 

 

IC Companys A/S

 

Niels Mikkelsen

Adm. direktør

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til           

 

Niels Mikkelsen

Adm. direktør

+45 4190 4850