Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2009/10

May 12, 2010, 8:00

SELSKABSMEDDELELSE

IC Companys A/S – Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2009/10

Koncernen har i 3. kvartal haft en beskeden tilbagegang i nettoomsætningen på 1% til 996 mio. DKK. Den positive udvikling i koncernens retailomsætning fortsættes i 3. kvartal. Koncernens bruttomargin har været under betydeligt pres som følge af valutakursudviklingen. Effektiviseringer har absorberet store dele af dette pres, og koncernens primære drift er således realiseret med et overskud på 96 mio. DKK svarende til en EBIT-margin på 9,6%.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 11. maj 2010 godkendt koncernens regnskab for perioden 1. juli 2009 – 31. marts 2010.

  • Omsætningen i 3. kvartal blev 996 mio. DKK (1.008 mio. DKK) svarende til en tilbagegang på 1%.
  • Bruttoresultatet blev 580 mio. DKK (599 mio. DKK). Dette svarer til en tilbagegang i bruttomarginen på 1,2%-point til 58,2%. Isoleret medfører valutakursudviklingen en tilbagegang på 3,7%-point.
  • Kapacitetsomkostningerne blev 484 mio. DKK (483 mio. DKK) og er således stort set uændret. Dette svarer til en omkostningsgrad på 48,6% (47,9%).
  • Resultat af primær drift blev 96 mio. DKK (116 mio. DKK) svarende til en tilbagegang i EBIT-marginen på 1,9%-point til 9,6%.
  • Ordreoptaget for efterårskollektionen 2010 forventes afsluttet med en vækst på 2%.

Præcisering af forventninger til 2009/10

  • På baggrund af udviklingen i 3. kvartal og april måned forventes en omsætning i størrelsesordenen 3.450 – 3.500 mio. DKK (tidligere 3.400 – 3.500 mio. DKK) og et resultat af primær drift i størrelsesordenen 240 – 270 mio. DKK (tidligere 220 – 270 mio. DKK) for helåret 2009/10.
  • Der forventes uændret et investeringsniveau på 100 – 120 mio. DKK primært til udvidelse af distributionen og salgsunderstøttende forbedringer af IT-platformen.

Yderligere information

Niels Mikkelsen
Adm. direktør
Telefon 3266 7721

Chris Bigler
Økonomidirektør
Telefon 3266 7017

[HUG#1414947]