Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2009/10

Nov 05, 2009, 8:00

FONDSBØRSMEDDELELSE

IC Companys A/S – Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2009/10 Koncernens nettoomsætning er som forventet gået tilbage med 15% til 1.081 mio. DKK i regnskabsårets 1. kvartal. Det er især reaktionen på den økonomiske krise, der giver en forsinket negativ påvirkning i engroskanalen. Resultat af primær drift er realiseret med 221 mio. DKK svarende til en EBIT-margin på 20,4%, hvilket er tilfredsstillende, når tilbagegangen i nettoomsætning tages i betragtning.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 4. november 2009 godkendt koncernens regnskab for perioden 1. juli – 30. september 2009.

  • Omsætningen i 1. kvartal blev 1.081 mio. DKK (1.267 mio. DKK) svarende til en tilbagegang på 15%. Same-store salget i koncernens egne butikker er gået tilbage med 10%.
  • Bruttoresultatet blev 673 mio. DKK (760 mio. DKK). Dette svarer til en fremgang i bruttomarginen på 2,2%-point til 62,2%.
  • Kapacitetsomkostningerne blev 452 mio. DKK (529 mio. DKK) svarende til en reduktion på 15%. Dette svarer til en omkostningsgrad på 41,8% (41,8%).
  • Resultat af primær drift blev 221 mio. DKK (230 mio. DKK) svarende til en fremgang i EBIT-marginen på 2,2%-point til 20,4%.
  • Ordreoptaget for forårskollektionen 2010 er endeligt afsluttet med en tilbagegang på 18% i lokalvaluta og 21% i rapporteringsvaluta.

Forventninger til 2009/10

  • Det generelle økonomiske klima er fortsat udfordrende, hvilket medfører usikkerhed omkring udviklingen i resten af regnskabsåret. På den baggrund forventes uændret en omsætning i størrelsesordenen 3.300 – 3.400 mio. DKK for helåret 2009/10. Effekten af ledelsens initiativer til at imødegå den faldende aktivitet realiseres som planlagt. På baggrund heraf forventes ligeledes et uændret resultat af primær drift i størrelsesordenen 150 – 200 mio. DKK for helåret 2009/10.
  • Der forventes uændret et investeringsniveau på 100 – 120 mio. DKK primært til udvidelse af distributionen og salgsunderstøttende forbedringer af IT-platformen.

Yderligere information

Niels Mikkelsen
Adm. direktør
Telefon 3266 7721

Chris Bigler
Økonomidirektør
Telefon 3266 7017