IC Companys A/S nedjusterer som følge af vanskelige markedsforhold

Jan 18, 2012, 21:20

Bestyrelsen har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde gennemgået det foreløbige resultat for 1. halvår 2011/12, som viser en omsætning på 2.105 mio. DKK, hvilket er på niveau med sidste år, og et resultat af primær drift, der falder fra 265 mio. DKK til 146 mio. DKK efter afholdelse af forventede engangsomkostninger på 23 mio. DKK.

Koncernen har i november, december og første halvdel af januar oplevet en fortsat tilbagegang i forbrugernes købelyst, som dels skyldes det for årstiden usædvanligt varme vejr og dels en forværring  af den økonomiske krise. Denne udvikling påvirkede det vigtige julesalg. Konkurrencen om forbrugernes købelyst har derfor fortsat været kraftigt forøget, og mængden af priskampagner og førudsalg har været usædvanligt høj.

Som konsekvens heraf realiserede alle koncernens brands en lavere retailomsætning end forventet. Engrossalget i koncernens brands blev ligeledes ramt af flere annulleringer og returvarer end estimeret, ligesom salget i sæson blev realiseret lavere end forventet. Der er imidlertid betydelige forskelle på, i hvilket omfang dette påvirkede de enkelte brands.

Det er vores forventning, at de svære markedsvilkår vil fortsætte gennem resten af regnskabsåret. Således vil både omsætning og bruttoavance være under et betydeligt pres. Som en konsekvens deraf vil vi også i 2. halvår forsvare koncernens markedsposition gennem salgsfremmende aktiviteter og kampagner.

De strukturelle tilpasninger af koncernen og generelle omkostningsreduktioner forventes imidlertid at medføre en reduktion af omkostningsbasen på 40 mio. DKK i 2. halvår af 2011/12.

På den baggrund forventer ledelsen, at koncernen for regnskabsåret 2011/12 realiserer en omsætning i størrelsesordenen 3,7-3,8 mia. DKK (tidligere 3,9-4,0 mia. DKK). Med de nuværende markedsvilkår forventer ledelsen, at resultatet af primær drift for 2. halvår 2011/12 bliver positivt. Såfremt markedsvilkårene forværres kan et to-cifret mio. DKK underskud for 2. halvår 2011/12 imidlertid ikke udelukkes. Tidligere forventede ledelsen for helåret 2011/12 et resultat af primær drift i størrelsesordenen 250-300 mio. DKK efter engangsomkostninger på 23 mio. DKK.

Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter har været positiv i 1. halvår 2011/12 med 72 mio. DKK, hvilket er en forbedring på 42 mio. DKK sammenlignet med sidste år. Med de nuværende markedsvilkår, forventer ledelsen også positive pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter i 2. halvår 2011/12.

Niels Mikkelsen, CEO for IC Companys A/S udtaler:

”Det var ventet, at 2. kvartal ville blive udfordrende. Vi må dog konstatere, at markedsvilkårene har været betydeligt vanskeligere end forventet, og at sigtbarheden fortsat er meget lav. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi er utilfredse med resultatet, og vi har arbejdet til det yderste på at tilpasse koncernen til de vanskelige markedsforhold med faldende forbrugertillid og købelyst. Derfor forventer vi også en stærkere udvikling for koncernen fremadrettet. Til trods for de svære tider er der stadig brands, hvor vi skaber vækst og resultatfremgang, ligesom vi i andre brands forbedrer indtjeningen, selvom omsætningen ikke vokser.”

På grund af de ændrede helårsforventninger offentliggør IC Companys hermed ekstraordinært følgende foreløbige regnskabstal for 1. halvår 2011/12.

 

Mio. DKK 2. kvartal
2011/12*
3 mdr.
2. kvartal
2010/11*
3 mdr.
1. halvår
2011/12*
6 mdr.
1. halvår
2010/11*
6 mdr.
2010/11
12 mdr.
           
RESULTATOPGØRELSE          
Nettoomsætning 930 893     2.105 2.108 3.925
 Bruttoresultat     520  545      1.190  1.267  2.322 
 Resultat af primær drift (EBIT) (1)  38  146  265  321 
* Ikke revideret eller reviewet.

I forbindelse med denne meddelelse afholder IC Companys A/S endvidere en telefonkonference på engelsk for investorer, analytikere og pressen

torsdag den 19. januar 2012 kl. 10.00.

Chief Executive Officer Niels Mikkelsen og Chief Financial Officer Chris Bigler vil være til stede og besvare spørgsmål i forhold til denne meddelelse. Spørgsmål, der ligger uden for indholdet i denne meddelelse, vil imidlertid først kunne besvares i forbindelse med offentliggørelsen af selskabets regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2011/12 den 7. februar 2012.

For at deltage i telefonkonferencen anvend venligst relevante nedenstående nummer og opgiv ref. nr. 6536681. Vi anbefaler, at man ringer op mindst 10 minutter før mødet for at undgå telefonkø.

(+45) 32 71 47 67 (Danmark)
+44 207 509 5139 (Udland undtagen USA)
+1 718 354 1226 (USA)

Optagelse af telefonkonferencen vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.iccompanys.dk under Investorer senest den 20. januar.

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer

Chris Bigler
Chief Financial Officer

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:          

Thomas Rohold
Head of Investor Relations and Communication
+45 3266 7093