Market maker aftale

Jun 29, 2011, 15:13

IC Companys har underskrevet en market maker aftale med Nordea. Nordea vil agere som prisstiller i IC Companys aktie på NASDAQ OMX København. Nordea vil kontinuerligt stille såvel en købspris som en salgspris i IC Companys aktie. Formålet med aftalen er at forbedre likviditeten i IC Companys aktie på NASDAQ OMX København for at facilitere udviklingen i kursen og understøtte en transparent pris.

Betingelserne i market maker aftalen er:

  • Købspris og salgspris stilles med et maksimalt spread på 1%
  • Prisen stilles for minimum 1.000 stk. aktier
  • Nordea kan fravige ovenstående, såfremt der indtræffer ændringer i økonomiske, finansielle eller politiske vilkår, som i væsentlig grad vanskeliggør opfyldelse af forpligtelserne.
  • Aftalen er indgået med start den 1. oktober 2011

Ovennævnte aftale afløser den tidligere market maker aftale.

IC Companys A/S

Chris Bigler
Økonomidirektør

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:          

Thomas Rohold
Head of Investor Relations and Corporate Risk
+45 3266 7093