Insideres handler

Mar 01, 2007, 9:47

1. marts 2007

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer.

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

  Henrik Heideby
Årsag Næstformand i af bestyrelsen
Udsteder IC Companys A/S
Fondskode DK0010221803
Betegnelse Aktier
Transaktion Køb
Handelsdato 28. februar 2007
Marked Københavns Fondsbørs
Antal, stk. 3.000 stk.
Kursværdi i DKK 968,250

IC Companys A/S

Henrik Theilbjørn
Adm. direktør

Henrik Theilbjørn, adm. direktør, Telefon 3266 7646
Chris Bigler, økonomidirektør, Telefon 3266 7017