Finanskalender for regnskabsåret 2011/12

Jun 28, 2011, 8:45

Bestyrelsen for IC Companys A/S har fastsat følgende møde- og offentliggørelsesdatoer for regnskabsåret 2011/12:

26. september 2011
Forventet afholdelse af ordinær generalforsamling 2011

10. november 2011
Forventet offentliggørelse af kvartalsmeddelelse for 1. kvartal

7. februar 2012
Forventet offentliggørelse af halvårsmeddelelse for 1. halvår

9. maj 2012
Forventet offentliggørelse af kvartalsmeddelelse for 3. kvartal

12. august 2012
Forventet deadline for indgivelse af emner til optagelse på generalforsamlingen 2012

7. august 2012
Forventet offentliggørelse af årsrapport 2011/12

24. september 2012
Forventet afholdelse af ordinær generalforsamling 2012

Offentliggørelse af regnskabsmeddelelser finder sted om morgenen før kl. 8.00 den pågældende dag.

IC Companys A/S

Niels Martinsen
Bestyrelsesformand

Niels Mikkelsen
Adm. direktør

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Thomas Rohold
Investor Relations Manager
+45 3266 7093