Finanskalender for regnskabsåret 2010/11

Jun 18, 2010, 17:00

SELSKABSMEDDELELSE
18. juni 2010

IC Companys A/S – Finanskalender for regnskabsåret 2010/11

Bestyrelsen for IC Companys A/S har fastsat følgende møde- og offentliggørelsesdatoer for regnskabsåret 2010/11:

27. september 2010 Forventet afholdelse af ordinær generalforsamling 2010
10. november 2010 Forventet offentliggørelse af kvartalsmeddelelse for 1. kvartal
9. februar 2011 Forventet offentliggørelse af halvårsmeddelelse for 1. halvår
11. maj 2011 Forventet offentliggørelse af kvartalsmeddelelse for 3. kvartal
14. august 2011 Forventet deadline for indgivelse af emner til optagelse på generalforsamlingen 2011
17. august 2011 Forventet offentliggørelse af årsrapport 2010/11
26. september 2011 Forventet afholdelse af ordinær generalforsamling 2011

Offentliggørelse af regnskabsmeddelelser finder sted kl. 8.00 den pågældende dag.

IC Companys A/S

Niels Martinsen
Bestyrelsesformand

Niels Mikkelsen
Adm. direktør

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Thomas Rohold
Investor Relations Manager
+45 3266 7093

[HUG#1425318]