Ekstraordinær generalforsamling

Dec 13, 2007, 16:39

FONDSBØRSMEDDELELSE

13. december 2007

IC Companys A/S – Ekstraordinær Generalforsamling

Bestyrelsen i IC Companys A/S har truffet beslutning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling onsdag den 30. januar 2008 med henblik på valg af nyt bestyrelsesmedlem.

På den ekstraordinære generalforsamling vil bestyrelsen foreslå valg af Per Bank som nyt bestyrelsesmedlem. Som oplyst på den ordinære generalforsamling den 24. oktober 2007 har der været iværksat en søgning efter et nyt bestyrelsesmedlem efter Leif Juul Jørgensens udtræden.

I denne søgning er der lagt vægt på, at et nyt bestyrelsesmedlem vil styrke den samlede bestyrelse, har et bredt erfaringsgrundlag og i øvrigt kan anses for at være uafhængig af selskabet.

Per Bank har som administrerende direktør i Coop Danmark A/S erfaring med detailhandel, effektivisering, omkostningsstyring, logistik, konceptudvikling og kædedrift. Per Bank er bestyrelsesformand i Irma A/S, Fakta A/S, Intercoop Ltd. og Coop Trading A/S. Herudover er Per Bank bestyrelsesmedlem i Coop Sverige AB, Coop Norge AS, Coop Nonfood A/S og OK a.m.b.a. Per Bank har tidligere været ansat hos Danfoss A/S, InWear Group A/S og Master Food A/S.

Per Bank er 40 år, og anses for at være et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Der vil blive indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling i henhold til selskabets vedtægter. Indkaldelsen vil blive indrykket i et landsdækkende dagblad. Skriftlig indkaldelse vil alene blive fremsendt til aktionærer, der har fremsat begæring herom.

IC Companys A/S

Henrik Theilbjørn
Adm. direktør

Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør
Telefon 3266

Chris Bigler, økonomidirektør  7646
Telefon 3266 7017

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com