Ændring til finanskalender for regnskabsåret 2008/09

Jan 29, 2009, 17:37

FONDSBØRSMEDDELELSE
29. januar 2009

IC Companys A/S – Ændring til finanskalender for regnskabsåret 2008/09

Bestyrelsen for IC Companys A/S har besluttet at ændre datoen for offentliggørelse af halvårsmeddelelsen for 1. halvår 2008/09 udmeldt den 25. juni 2008 (Fondsbørsmeddelelse nr. 36/2008).

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008/09 offentliggøres den 23. februar 2009 og forventes at finde sted kl. 10.00.

I denne forbindelse afholdes informationsmøde for investorer, analytikere og pressen

mandag den 23. februar 2009 kl. 13.00

på selskabets adresse Raffinaderivej 10, 2300 København S.

Af hensyn til arrangementet bedes tilmelding foretaget til Investor Relations Manager Thomas Rohold på e-mail thro@iccompanys.com eller telefon 3266 7093 senest fredag den 20. februar 2009.

Informationsmødet afholdes på engelsk og vil blive webcastet live. Webcast aktiveres via vores hjemmeside icgroupmulti.wpengine.com.

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

Chris Bigler
Chief Financial Officer
+45 3266 7017

eller

Thomas Rohold
Investor Relations Manager
+45 3266 7093

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com