Årsrapport 2005/06

Sep 21, 2006, 8:03

Omsætningsvækst på 7% i regnskabsåret 2005/06. Resultat af primær drift (EBIT) er realiseret med en forbedring på 55% til 323 mio. DKK. Forbedring i bruttomargin på 2%-point til 58,5%. Forventningerne til omsætning i 2006/07 udgør 3.400 mio. DKK. Forventningerne til resultat af primær drift i 2006/07
udgør 375 – 400 mio. DKK.