3. kvartalsrapport: Solidt cash flow trods udfordrende markedsforhold

May 16, 2012, 7:33

Selskabsmeddelelse nr. 7/2012 – København d. 16. maj

Koncernen realiserede i 3. kvartal 2011/12 som ventet en nettoomsætning på 1.035 mio. DKK, hvilket var 6% lavere end sidste år. Koncernens seneste strukturelle tiltag begyndte at få effekt, og omkostningerne reduceredes med 5%. Resultat af primær drift blev 56 mio. DKK, hvilket svarer til en tilbagegang på 45%. Effektive priskampagner og salgsfremmende aktiviteter medførte, at koncernen fastholdte sin markedsposition og realiserede et solidt cash flow, men det medførte samtidig et fortsat pres på koncernens bruttomargin, der gik tilbage med 3,1%-point.

 • Omsætningen i 3. kvartal blev 1.035 mio. DKK (1.100 mio. DKK) og gik således tilbage med 6%.
 • Engrosomsætningen blev 694 mio. DKK (748 mio. DKK), hvilket er en tilbagegang på 7%.
 • Retailomsætningen blev 341 mio. DKK (352 mio. DKK) og gik således tilbage med 3%.
 • Bruttoresultatet blev 568 mio. DKK (638 mio. DKK). Dermed realiserede koncernen en bruttomargin på 54,9% (58,0%), hvilket er 3,1%-point lavere end sidste år.
 • Kapacitetsomkostningerne blev 512 mio. DKK (537 mio. DKK) svarende til en reduktion på 5%. Dermed realiseredes en omkostningsprocent på 49,5% (48,8%), hvilket er 0,7%-point højere end sidste år.
 • Resultat af primær drift blev 56 mio. DKK (101 mio. DKK). Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 5,4% (9,1%).
 • Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter blev negativ med 34 mio. DKK (negativ med 136 mio. DKK), hvilket er en forbedring på 102 mio. DKK i forhold til sidste år.
 • Ordreoptaget for efterårskollektionen 2012 forventes afsluttet med en tilbagegang på 12% i lokal valuta.

Forventninger

 • Ledelsen forventer, at de volatile markedsforhold fortsætter, og at der også i 4. kvartal vil være et højt niveau af salgsfremmende aktiviteter og kampagner i branchen.
 • Presset på koncernens bruttomargin forventes imidlertid at aftage i 4. kvartal grundet faldende råvarepriser og en reduceret varemængde i branchen. Endeligt forventes koncernens nye sourcingstruktur og løbende optimering at påvirke bruttomarginen positivt.
 • På baggrund af ovenstående forventer ledelsen, at koncernen for regnskabsåret 2011/12 realiserer en omsætning i størrelsesordenen 3.800-3.850 mio. DKK (tidligere 3,7-3,8 mia. DKK). Endvidere forventer ledelsen, at resultatet af primær drift realiseres i størrelsesordenen 130-150 mio. DKK for regnskabsåret 2011/12 (i overensstemmelse med tidligere udmelding, hvor der med daværende markedsvilkår forventedes et positivt resultatet af primær drift for 2. halvår 2011/12, mens et to-cifret mio. DKK underskud for 2. halvår 2011/12 imidlertid ikke kunne udelukkes, såfremt markedsvilkårene forværredes).
 • Ledelsen forventer fortsat positive pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter samt en nedbringelse af arbejdskapitalen i 2. halvår 2011/12.
 • Der forventes et investeringsniveau på 80-100 mio. DKK (uændret) primært til udvidelse af distributionen og salgsunderstøttende forbedringer af IT-platformen.

Niels Mikkelsen, CEO for IC Companys A/S udtaler:

“Resultatet i 3. kvartal blev som forventet en tilbagegang i omsætning og indtjening, idet vi har haft nogle svære markedsvilkår. Det har imidlertid været vores førsteprioritet at styre virksomheden sikkert gennem perioden ved at fastholde markedspositionerne på vores kernemarkeder og opretholde koncernens finansielle styrke. Det er således positivt, at vi er lykkedes med at forbedre vores operationelle cash flow med mere end 100 mio. DKK i dette kvartal”.

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer

Chris Bigler
Chief Financial Officer

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Thomas Rohold
Head of Investor Relations and Communication
+45 32 66 70 93