Godkendelse af Amer Sports Corporations overtagelse af Peak Performance

Jun 25, 2018, 16:11

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 6/2018 af 30. april 2018 meddeler IC Group A/S hermed, at konkurrencemyndighederne i dag har godkendt Amer Sports Corporations overtagelse af Peak Performance uden betingelser. Overtagelsen af Peak Performance er ikke betinget af andre godkendelser, og parterne forventer at gennemføre transaktionen som planlagt.

Indholdet af denne meddelelse har ingen betydning for selskabet finansielle forventninger til regnskabsåret 2017/18 som afsluttes 30. juni 2018.

IC Group A/S

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:   
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32