Fusion mellem IC Companys A/S og datterselskabet Brand Farm A/S afsluttet

Nov 27, 2009, 11:09

FONDSBØRSMEDDELELSE
27. november 2009

Fusion mellem IC Companys A/S og datterselskabet Brand Farm A/S afsluttet

Plan og redegørelse for fusion offentliggjort 1. september 2009 (Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2009) er endeligt vedtaget af bestyrelsen for IC Companys A/S og bestyrelsen for Brand Farm A/ og er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen dags dato.

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Adm. direktør

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

Chris Bigler
Økonomidirektør
+45 3266 7017

Thomas Rohold
Investor Relations Manager
+45 3266 7093