Friheden Invest A/S fremsætter et købstilbud til aktionærerne i IC Group

May 20, 2019, 10:44

 

IC Group har i dag modtaget meddelelse fra Friheden Invest A/S om, at Friheden Invest A/S fremsætter et offentligt, ubetinget købstilbud til aktionærerne i IC Group om køb af samtlige aktier i IC Group for DKK 39 kontant pr. aktie á DKK 10. Friheden Invest A/S er ultimativt 100% ejet af Niels Martinsen og Emilie Martinsen-Kønigsfeldt.

 

Idet købstilbuddet fra Friheden Invest A/S alene vil medføre en konsolidering af den eksisterende kontrol over IC Group, er købstilbuddet ikke underlagt bestemmelser om købstilbud i Kapitalmarkedsloven (lovbekendtgørelse nr. 459 af 24. april 2019 om kapitalmarkeder med senere ændringer) eller Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud (bekendtgørelse nr. 1171 af 31. oktober 2017 om overtagelsestilbud).

 

Som følge af ovenstående vil der ikke blive udarbejdet en redegørelse fra IC Groups side vedrørende købstilbuddet.

 

Købstilbuddet fra Friheden Invest A/S er vedhæftet denne meddelelse.

 

 

IC Group A/S

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               

Peter Thorsen

Bestyrelsesformand

+45 40 70 06 76