Forløb af ekstraordinær generalforsamling i IC Companys A/S den 7. december 2010

Dec 07, 2010, 11:14

På den ekstraordinære generalforsamling i dag blev Annette Brøndholt Sørensen i overensstemmelse med dagsordenen indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem i IC Companys A/S.

 

Annette Brøndholt Sørensen er Managementkonsulent i VS Consulting.

 

I konsekvens af det nyindvalgte bestyrelsesmedlem blev bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår forhøjet til DKK 2,175,000.

 

Bestyrelsen består herefter af følgende seks medlemmer:

 

  • Niels Martinsen(Formand)
  • Henrik Heideby(Næstformand)
  • Ole Wengel(Næstformand)
  • Anders Colding Friis
  • Per Bank
  • Annette Brøndholt Sørensen

 

 

Den fulde ordlyd af de vedtagne forslag fremgår af den tidligere offentliggjorte dagsorden.

 

Det fulde protokollat vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside.

 

 

 

IC Companys A/S

 

Niels Martinsen

Bestyrelsesformand

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

                     

Thomas Rohold

Head of Investor Relations and Corporate Risk

+45 3266 7093