Endeligt salg af hovedkontor gennemført

Jan 05, 2016, 15:40

Med henvisning til fondsbørsmeddelelse nr. 8/2015 d. 10. juni 2015 om salget af koncernens hovedkontor, har IC Group i dag gennemført endeligt salg af ejendommen beliggende Raffinaderivej 10 til Øens Invest ApS. Overdragelsen sker med virkning fra 1. januar 2016.

IC Group fortsætter som lejer i ejendommen i 1. halvår 2016, indtil koncernen flytter til et nyt hovedkontor i Adelgade, København.

Som nævnt i fondsbørsmeddelelse nr. 8/2015 d. 10. juni 2015 forventes en uvæsentlig positiv resultat- og likviditetseffekt af salget.

Salget påvirker ikke koncernens forventninger til regnskabsåret 2015/16.

IC Group A/S
Mads Ryder
Group CEO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Jens Bak-Holder
Investor Relations Manager
+45 21 28 58 32